Základná Škola Tbiliská

Klient: Základná Škola Tbiliská
Popis projektu:
Základná škola na Tbiliskej ulici v Bratislave sa nachádza v Mestskej časti Rača. S partnerskou školou v Golse nás spája nielen vinárstvo nášho regiónu, na základe ktorého sme sa stali už minulosti partnerskými školami, ale aj zameranie našej školy. Práca s počítačom sa realizuje v rámci povinného vyučovania na 1. stupni v 3. a vo 4. ročníku na predmete informatická výchova vo všetkých ročníkoch 2. stupňa na predmetoch informatika a technická výchova. V mimo vyučovacom čase majú žiaci možnosť v záujmovom útvare práca


X

Mám záujem o virtuálnu prehliadku: