Flora 2010

Klient: Flora 2010
Popis projektu:
Flóra Bratislava - medzinárodný veľtrh kvetín je neodmysliteľnou tradíciou bratislavskej jari. Je miestom stretnutia všetkých významných pestovateľov, obchodníkov, architektov a podnikateľov, ktorých náplň podnikania súvisí s kvetmi, zeleňou a prácou s nimi. Zároveň významne ovplyvňuje dopyt zákazníkov a ich orientáciu na trhu. Predstavuje ideálnu príležitosť pre firmy, ktoré sa potrebujú uviesť a presadiť na trhu, rovnako ako aj tie, ktoré chcú zdôrazniť svoje postavenie. Sprievodné akcie zvyšujú informovanosť v tejto oblasti a


X

Mám záujem o virtuálnu prehliadku: