Jerrys Coctail Bar

Klient: Jerrys Coctail Bar
Popis projektu:
Jerry je koktejl bar, je pomenovaná po profesor Jerry Thomas. He is considered to be the Father of the cocktail. On je považovaný za otca koktail. This is not to say that he invented it, which he did not, but instead that he nurtured it, raised it and turn helped to introduce it to the world. To nemá hovoriť, že on vynašiel to, ktorý on robil nie, ale namiesto toho, že on živil ju, zdvihol ho a zase pomohol zaviesť ho do sveta. He was born in 1830. Narodil sa v roku 1830.


X

Mám záujem o virtuálnu prehliadku: